Welkom op de website van de Herman Frantsenhuizen. Kijk en beleef de sfeer van onze huizen.
Een warm thuis voor de bewoners. Een gastvrije ontvangst voor elke bezoeker.

Home

Organisatie
De Herman Frantsenhuizen zijn gezinsvervangende huizen in Vlaardingen voor verstandelijk gehandicapte mensen die niet zelfstandig in de maatschappij kunnen functioneren.
Hier vinden zij niet alleen een veilig thuis, maar ook, naast het werken op de sociale werkplaats, of het bezoeken van het dagverblijf, mogelijkheden voor ontspanning, individuele begeleiding en, indien nodig verzorging en verpleging.

Visie
In de zorgvisie van de Herman Frantsenhuizen staat de zorg voor de kwaliteit van het dagelijks leven centraal. Uitgangspunt is dat iedereen uniek en gelijkwaardig is. Iedere bewoner heeft eigen behoeften, wensen en mogelijkheden, en in de zorg en begeleiding is het noodzakelijk daarop aan te sluiten.
Het streven goede zorg en begeleiding te verlenen vertaalt zich ook in een andere richting, namelijk: een gerichtheid op een zo normaal mogelijk leven, waarbij de individuele behoeften en wensen van de bewoner uitgangspunten zijn. Een neerslag daarvan vormt het zorgplan van de bewoner.
Vanuit het gegeven dat er sprake is van gezinsvervangende huizen, is er de expliciete wens bewoners een thuissituatie te bieden waarin aan alle gebruikelijke gezinsfuncties inhoud gegeven wordt in een betekenisvol sociaal verband. Dit geldt ook tijdens het ouder worden en tijdens de laatste levensfase, indien mogelijk binnen de grenzen van onze organisatie.
Er is daarbij veel aandacht voor de ontplooiing van de individuele bewoner op verschillende levensterreinen. Het bieden van veiligheid en vertrouwen vanuit een overzichtelijke leefsituatie wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor bewoners om tot zelfontwikkeling en zelfontplooiing te komen.
Er is aandacht voor het bevorderen en in stand houden van de kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking.
Onlosmakelijk verbonden met het verlenen van goede zorg is het streven naar een professionele, doeltreffende en doelmatige organisatie. Immers: het verantwoord omgaan met materieel en personeel en het werken met korte lijnen vergroot het welzijn van bewoners en medewerkers.

Kopje koffie

Locaties
De locaties op de Schiedamseweg bestaan uit woningen die dateren uit begin vorige eeuw. Zij stralen warmte en sfeer uit die recht doet aan de term 'gezinsvervangende huizen'. Er wordt daar zorg geboden op basis van 'zorg in natura'.
De woning aan de Azaleastraat is een pensionhuis en biedt zorg op basis van PGB (Persoons Gebonden Budget).
Het wonen en het ontvangen van zorg is in alledrie de huizen gelijk, alleen de manier van financieren verschilt.

Welkom
Kom gerust een keertje op de koffie, en maak kennis met de Herman Frantsenhuizen.

Informatie
U kunt meer informatie vinden in onze brochure, klik hier om deze te downloaden.

Als u bij de stichting Herman Frantsenhuizen woont, wordt op basis van uw indicatie, de zorg en het verblijf vergoed via de Wet langdurige zorg (WLZ). De WLZ biedt een volledig pakket aan zorg.
Binnen de Stichting Herman Frantsenhuizen kan er ook gebruik worden gemaakt van producten en diensten die niet onder de WLZ vallen. Hiervoor wordt een financiële vergoeding gevraagd. Hier vindt u de tarieven die gevraagd worden voor deze aanvullende producten en diensten.

Wachtlijst
Voor vragen over de wachtlijst, bel 010 - 435 39 34.